มูลนิธิคำ

ประชาธิปไตยคือการปกครองตนเอง

แฮโรลด์วัลวินเพอซิวาล