มูลนิธิคำ
แบ่งปันหน้านี้


ประชาธิปไตยคือการปกครองตนเอง

แฮโรลด์วัลวินเพอซิวาล