มูลนิธิคำ
แบ่งปันหน้านี้เมื่อแม่ผ่านมาฮัทแล้วแม่จะยังคงเป็นแม่อยู่ แต่แม่จะมาพร้อมกับ mahat และเป็น mahat-ma

- นักษัตร

DIE

คำ

10 ฉบับ กุมภาพันธ์ 5 หมายเลข

ลิขสิทธิ์ 1910 โดย HW PERCIVAL

ADEPTS อาจารย์และ MAHATMAS

(ต่อ)

ในการเปลี่ยนความคิดจากประสาทสัมผัสไปยังวิชาที่ประสาทสัมผัสเป็นตัวแทนเราอาจแยกแยะความแตกต่างระหว่างโรงเรียนของ adepts และโรงเรียนของอาจารย์ได้อย่างชัดเจน โรงเรียนของ adepts ควบคุมหรือพยายามควบคุมจิตใจและความรู้สึกด้วยประสาทสัมผัส โรงเรียนของอาจารย์จะควบคุมจิตใจและความรู้สึกด้วยปัญญาแห่งปัญญา การพยายามควบคุมจิตใจด้วยประสาทสัมผัสนั้นเปรียบเสมือนการควบคุมและพยายามขับม้าที่มีหัวไปที่เกวียน ถ้าคนขับทำให้ม้าก้าวไปข้างหน้าเขาจะถอยหลัง ถ้าเขาขับม้าไปข้างหลังเขาจะก้าวไปข้างหน้า แต่จะไม่สิ้นสุดการเดินทางของเขา ถ้าหลังจากสอนม้าของเขาและเรียนรู้ที่จะขับมันเขาควรกลับกระบวนการความคืบหน้าของเขาจะช้าเพราะเขาไม่เพียง แต่ต้องเรียนรู้และสอนม้าอย่างถูกวิธี แต่ทั้งคู่ต้องเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้มา เวลาที่ใช้ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญคือเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ที่จะขับม้าถอยหลัง หลังจากลูกศิษย์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้ที่จะขับความคิดด้วยความรู้สึกมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้วิธีที่ดีกว่าในการกำกับความรู้สึกด้วยวิธีของจิตใจ

ศิษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ของโรงเรียนเปลี่ยนการศึกษาจากความรู้สึกและวัตถุแห่งความรู้สึกไปสู่วิชาที่วัตถุเหล่านี้เป็นภาพสะท้อน เรื่องของสิ่งที่ได้รับจากความรู้สึกเป็นวัตถุจะถูกรับรู้เป็นวิชาโดยการเปลี่ยนความคิดจากความรู้สึกเป็นสิ่งที่พวกเขาสะท้อน ในการทำสิ่งนี้ผู้ปรารถนาจะเลือกโรงเรียนแห่งความคิด แต่เขาไม่ละทิ้งความรู้สึก เขาจะต้องเรียนรู้ในพวกเขาและผ่านพวกเขา เมื่อเขามีประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสจากนั้นความคิดของเขาแทนที่จะกลับมาอาศัยประสบการณ์กลับคืนสู่สิ่งที่ประสบการณ์สอน ขณะที่เขาเรียนรู้ว่าประสบการณ์สอนอะไรเขาเปลี่ยนความคิดของเขาเป็นความจำเป็นของประสาทสัมผัสสำหรับประสบการณ์ของจิตใจ จากนั้นเขาอาจคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการดำรงอยู่ การคิดหาสาเหตุของการดำรงอยู่ทำให้ศิษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ของโรงเรียนปรับและเชื่อมโยงความรู้สึกกับจิตใจทำให้เขาสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างจิตใจและความรู้สึกและทำให้เขาเห็นรูปแบบของการกระทำของ แต่ละ. ผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นสานุศิษย์ในโรงเรียนของอาจารย์จะมีประสบการณ์คล้ายกับพวกศิษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนแห่งความรู้สึก แต่แทนที่จะพยายามดึงความคิดและรวมจิตใจเข้ากับความรู้สึกราวกับอยู่ในความฝันมองไปที่ร่างหรือภูมิทัศน์ของดาวและพยายามที่จะดูและสัมผัสกับพวกเขาต่อไปเขาจึงถามและค้นหาว่าความฝันหมายถึงอะไร และสิ่งที่ทำให้มันและสิ่งที่วิชารูปหรือภูมิอ้างอิงและสิ่งที่พวกเขา ด้วยการทำเช่นนั้นเขาเพิ่มความคมชัดให้กับความคิดของเขาตรวจสอบการเปิดของคณะจิตที่ช่วยลดพลังของความรู้สึกในอิทธิพลของพวกเขาในใจแยกออกจากกันในความคิดจิตใจจากความรู้สึกและเรียนรู้ว่าถ้าจิตใจจะไม่ทำงานสำหรับความรู้สึก ความรู้สึกต้องทำงานเพื่อจิตใจ ด้วยวิธีนี้เขามีความมั่นใจมากขึ้นและความคิดของเขากระทำได้อย่างอิสระมากขึ้นและเป็นอิสระจากความรู้สึก เขาอาจยังคงฝันต่อ แต่วิชาที่เขาฝันจะได้รับการพิจารณาแทนความฝัน เขาอาจหยุดฝัน แต่เรื่องในความฝันนั้นจะเข้ามาแทนที่ความฝันและอยู่ในความคิดของเขาเมื่อความฝันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเขา ความคิดของเขาถูกอ้างถึงเรื่องของความรู้สึกของเขาแทนที่จะเป็นวัตถุที่ประสาทสัมผัสแสวงหา หากความรู้สึกกายสิทธิ์ปรากฏขึ้นแล้วสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับสิ่งที่สังเกตเห็นผ่านประสาทสัมผัสทางร่างกาย ผู้แสวงหาเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความรู้สึกของเขาในฐานะกระจกที่ไม่สมบูรณ์ สิ่งที่พวกเขาทำให้ประจักษ์เป็นภาพสะท้อน เมื่อเห็นภาพสะท้อนในกระจกเขาจะหันไปมองสิ่งที่มันสะท้อนดังนั้นในการมองวัตถุที่ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่มันเป็นภาพสะท้อน เขาเห็นสิ่งที่เห็นผ่านสายตา แต่ความคิดของเขาไม่ได้อยู่บนวัตถุยกเว้นในภาพสะท้อน

หากผู้ค้นพบความหมายและสาเหตุของวัตถุใด ๆ ของความรู้สึกเขาจะแทนที่จะประเมินค่าวัตถุสำหรับสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นและความรู้สึกที่บอกเขาว่ามันคืออะไรพิจารณาความรู้สึกของเขาเป็นกระจกเพียงไม่ว่าจะไม่สมบูรณ์ หรือกระจกจริงและวัตถุนั้นเป็นภาพสะท้อนที่ไม่สมบูรณ์หรือจริงเท่านั้น ดังนั้นเขาจะไม่วางคุณค่าเดียวกับวัตถุหรือความรู้สึกเช่นเดียวกับที่เขามีก่อนหน้านี้ เขาอาจให้ความสำคัญกับความรู้สึกและวัตถุมากกว่าที่เคยมีมา แต่บางครั้งคุณค่าสูงสุดจะถูกมอบให้กับผู้เรียนและสิ่งต่าง ๆ ที่เขาจะรับรู้ด้วยความคิดของเขา

เขาได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงหรือคำพูดและพยายามที่จะขอบคุณพวกเขาสำหรับความหมายของพวกเขามากกว่าสำหรับลักษณะที่พวกเขาส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเขา หากเขาเข้าใจความหมายและสาเหตุของสิ่งเหล่านี้เขาจะเห็นคุณค่าของการได้ยินของเขาในฐานะที่เป็นผู้แปลที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นจริงหรือทำให้เกิดเสียงหรือกระดานหรือกระจกและเพลงหรือเสียงหรือคำพูดที่เป็นการตีความที่ไม่สมบูรณ์ เขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคลที่ปัญหาเหล่านี้ไม่น้อยเพราะความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา หากเขาสามารถรับรู้ได้อย่างแท้จริงในโลกแห่งจิตใจว่าคำนั้นหมายถึงอะไรและหมายถึงอะไรเขาจะไม่ยึดติดกับคำและชื่อตามที่เขามีอีกต่อไปแม้ว่าตอนนี้เขาจะเห็นคุณค่าของพวกเขามากกว่านี้

รสชาติของเขาแหลมสำหรับอาหาร, รส, ความขมขื่น, ความหวาน, ความเค็ม, ความเปรี้ยว, การรวมกันของสิ่งเหล่านี้ในอาหาร แต่ด้วยรสนิยมของเขาเขาพยายามที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่สะท้อนเหล่านี้ในโลกแห่งความคิด หากเขาเข้าใจว่าสิ่งใดหรือสิ่งเหล่านี้อยู่ในแหล่งกำเนิดของพวกเขาเขาจะรับรู้ว่าพวกเขาใด ๆ หรือทั้งหมดเข้ามาและให้คุณภาพกับร่างกายของความรู้สึกที่ linga sharira เขาจะให้ความสำคัญกับรสนิยมของเขามากขึ้นยิ่งเป็นเครื่องบันทึกที่แท้จริงถึงสิ่งที่สะท้อนออกมา

ในการดมกลิ่นเขาพยายามที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากวัตถุที่เขามีกลิ่น แต่การรับรู้ในความคิดความหมายและลักษณะของกลิ่นและต้นกำเนิดของมัน หากเขาสามารถรับรู้ในโลกแห่งความคิดเรื่องของสิ่งที่เขามีกลิ่นเขาจะเข้าใจความหมายของการดึงดูดของตรงข้ามและความสัมพันธ์ของพวกเขาในรูปแบบทางกายภาพ จากนั้นกลิ่นวัตถุประสงค์จะมีอำนาจน้อยกว่าเขาแม้ว่าความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นกลิ่น

ความรู้สึกของความรู้สึกบันทึกและสัมผัสวัตถุตามอุณหภูมิและโดยการสัมผัส ในขณะที่ผู้ปรารถนาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิและการสัมผัสความเจ็บปวดและความสุขและสาเหตุของสิ่งเหล่านี้จากนั้นแทนที่จะพยายามที่จะร้อนหรือเย็นหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือแสวงหาความสุขเขาเรียนรู้ในโลกแห่งจิตใจ ในตัวเองและเข้าใจวัตถุเหล่านี้ในโลกแห่งความรู้สึกที่จะสะท้อนเท่านั้น ความรู้สึกนั้นไวกว่า แต่วัตถุแห่งความรู้สึกมีพลังอำนาจน้อยกว่าเขาในขณะที่เขาเข้าใจสิ่งที่พวกเขาอยู่ในโลกแห่งความคิด

ผู้แสวงหาที่แท้จริงไม่พยายามที่จะปฏิเสธหรือหนีจากหรือระงับความรู้สึก เขาพยายามทำให้พวกเขาเป็นล่ามและตัวสะท้อนความคิดที่แท้จริง ด้วยการทำเช่นนั้นเขาเรียนรู้ที่จะแยกความคิดของเขาออกจากประสาทสัมผัส ความคิดของเขาได้รับอิสระในการกระทำมากขึ้นในโลกแห่งจิตและทำตัวเป็นอิสระจากความรู้สึก สมาธิของเขานั้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยหรือมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกหรือวัตถุแห่งความรู้สึกสำหรับตัวเอง เขาพยายามที่จะเริ่มต้นการทำสมาธิของเขาด้วยความคิดในตัวเอง (ความคิดที่เป็นนามธรรม) ไม่ใช่ด้วยความรู้สึก เมื่อความคิดของเขาชัดเจนขึ้นในใจของเขาเองเขาก็สามารถติดตามกระบวนการคิดในจิตใจอื่นได้ดีขึ้น

อาจมีแนวโน้มที่จะโต้แย้ง แต่ถ้าเขารู้สึกพึงพอใจในการโต้แย้งที่ดีที่สุดหรือพิจารณาคนอื่นที่เขาอ้างว่าเป็นคู่ต่อสู้เขาจะไม่ก้าวหน้าไปสู่การเป็นสาวก ในคำพูดหรือการโต้แย้งศิษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยตนเองให้กับโรงเรียนของอาจารย์จะต้องพยายามพูดอย่างชัดเจนและแท้จริงและเพื่อที่จะได้รับและเข้าใจวัตถุที่แท้จริงของการโต้แย้ง วัตถุของเขาจะต้องไม่เอาชนะอีกด้าน เขาจะต้องยินดีที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและความถูกต้องของคำพูดของผู้อื่นว่าจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อถูกต้อง ด้วยการทำเช่นนี้เขาจะแข็งแกร่งและไม่กลัว หากใครพยายามที่จะถือของตัวเองในการทะเลาะวิวาทเขาสูญเสียการมองเห็นหรือไม่เห็นความจริงและถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ในการโต้แย้งของเขาจะไม่รักษาความจริงและสิทธิ ในขณะที่เขาระบุว่าจะชนะเขาปิดบังตัวเองกับสิ่งที่เป็นจริง เมื่อเขาโต้เถียงกับคนตาบอดทางด้านขวาเขาปรารถนาที่จะได้รับชัยชนะมากกว่าที่จะเห็นว่าถูกต้องและเขากลัวที่จะสูญเสีย ผู้ที่เสาะหาสิ่งที่เป็นจริงและถูกต้องก็ไม่กลัวเพราะเขาสูญเสียไม่ได้ เขาแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องและไม่เสียอะไรเลยถ้าเขาพบสิ่งที่ถูกต้อง

ในขณะที่ผู้ปรารถนาจะสามารถควบคุมความคิดของเขาได้อย่างเข้มแข็งพลังแห่งความคิดจะปรากฏเด่นชัดต่อเขา นี่เป็นเวทีอันตรายบนถนนสู่การเป็นสาวก ในขณะที่เขาคิดอย่างชัดเจนเขาเห็นว่าผู้คนสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของความคิดของเขา ตามธรรมชาติของผู้อื่นเขาเห็นว่าความคิดของเขาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีคำพูดจะทำให้พวกเขาตอบโต้หรือทำให้เขาเป็นศัตรูกัน ความคิดของเขาอาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างเป็นอันตราย โดยคิดว่าเขาอาจส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วยทางร่างกายของพวกเขาโดยสั่งให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับหรือห่างจากความเจ็บป่วยเหล่านี้ เขาพบว่าเขาอาจเพิ่มพลังเหนือความคิดของผู้อื่นโดยใช้การสะกดจิตหรือไม่ฝึกฝน เขาพบว่าโดยความคิดของเขาเขาสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของเขาเพื่อเพิ่มรายได้และจัดหาสิ่งของจำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย การเปลี่ยนสถานที่และสภาพแวดล้อมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่คาดคิดและไม่ได้มองหาวิธีการ ผู้ปรารถนาซึ่งความคิดของเขาทำให้คนอื่นทำตามความคิดของเขาที่รักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือโดยความคิดของเขานำความคิดและการกระทำของคนอื่น ๆ จึงสิ้นสุดความคืบหน้าของเขาบนถนนสู่การเป็นสาวก พยายามรักษาเพื่อควบคุมและควบคุมความคิดของผู้อื่นเขาอาจแนบตัวเองเข้ากับหนึ่งในหลาย ๆ ชุดของสิ่งมีชีวิตที่เลียนแบบเพื่อมนุษยชาติ - ไม่ได้รับการปฏิบัติในบทความนี้เกี่ยวกับ adepts, ปริญญาโทและมหาตมะ

ผู้แสวงหาเงินที่ได้รับจากความคิดและอื่น ๆ โดยวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายจะไม่กลายเป็นสาวก ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานการณ์และคิดเพียงเท่านั้นโดยไม่ต้องทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ตามสถานการณ์ที่ต้องการเขาที่พยายามเปลี่ยนเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของเขาโดยต้องการและปรารถนาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทราบว่าเขาไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้ได้ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธรรมชาติและถ้าพวกเขาทำพวกเขาจะรบกวนความก้าวหน้าของเขา เขาจะมีประสบการณ์ที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าเมื่อเขาปรารถนาอย่างต่อเนื่องและปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสถานที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น แต่เขาจะมีคนอื่นและไม่สนใจสิ่งที่จะต่อสู้ซึ่งจะไม่เป็นที่พึงปรารถนา พยายามหลีกเลี่ยงก่อน หากเขาไม่หยุดรอการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในสถานการณ์ของเขาและไม่หยุดการตั้งค่าความคิดของเขาที่จะได้รับพวกเขาจะไม่กลายเป็นสาวก เขาอาจปรากฏตัวเพื่อรับสิ่งที่เขาแสวงหา เห็นได้ชัดว่าสภาพและสถานการณ์ของเขาดีขึ้นอย่างมาก แต่เขาจะพบกับความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมักจะเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเขา ความคิดของเขาจะสับสน ความปรารถนาของเขาปั่นป่วนและไม่สามารถควบคุมได้; เขาอาจกลายเป็นซากประสาทหรือจบลงด้วยความอับอายขายหน้าหรือความวิกลจริต

เมื่อลูกศิษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตนเองพบว่ามีพลังความคิดเพิ่มขึ้นและเขาอาจทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความคิดนั่นเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ควรทำ การใช้ความคิดของเขาเพื่อให้ได้เปรียบทางร่างกายหรือจิตใจทำให้เขาไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ เขาจะต้องเอาชนะความคิดของเขาก่อนที่จะสามารถใช้พวกเขา ผู้ที่คิดว่าเขาเอาชนะความคิดของเขาและอาจใช้สิ่งเหล่านั้นโดยไม่มีอันตรายถูกหลอกตัวเองและไม่เหมาะที่จะเข้าสู่ความลึกลับของโลกแห่งความคิด เมื่อลูกศิษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตนเองพบว่าเขาอาจสั่งผู้อื่นและควบคุมสภาวะด้วยความคิดและไม่ทำเช่นนั้นเขาก็อยู่บนเส้นทางที่แท้จริงสู่การเป็นสาวก พลังแห่งความคิดของเขาเพิ่มขึ้น

ความอดทนความกล้าหาญความอุตสาหะความมุ่งมั่นการรับรู้และความกระตือรือร้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปรารถนาหากเขาต้องการเป็นสาวก แต่สำคัญกว่าสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่จะถูก หากว่าเขาถูกต้องกว่าอยู่ในความรีบร้อน ไม่ควรรีบร้อนที่จะเป็นเจ้านาย; แม้ว่าเราไม่ควรปล่อยให้โอกาสก้าวหน้า แต่เขาควรพยายามใช้ชีวิตนิรันดร์แทนที่จะอยู่ในโลกเวลา เขาควรค้นหาแรงจูงใจของเขาด้วยความคิด เขาควรจะมีแรงจูงใจของเขาในราคาใด ๆ เป็นการดีกว่าที่จะถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มผิดไปกว่าตอนสิ้นสุดการเดินทาง ด้วยความปรารถนาอย่างจริงจังสำหรับความคืบหน้าด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคุมความคิดของเขาด้วยการตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแรงจูงใจของเขาและโดยการตัดสินที่เป็นกลางและแก้ไขความคิดและแรงจูงใจของเขาเมื่อผิดผู้ปรารถนาใกล้การเป็นสาวก

ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดในระหว่างการทำสมาธิของเขามีความคิดของเขาเร่ง; การไหลเวียนของร่างกายของเขาหยุด; ความรู้สึกของเขานิ่ง พวกเขาไม่ให้การต่อต้านหรือดึงดูดใจที่กระทำผ่านพวกเขา มีการเร่งและรวบรวมความคิดทั้งหมดของเขา; ความคิดทั้งหมดผสมผสานเป็นหนึ่งความคิด ความคิดสิ้นสุดลง แต่เขามีสติ ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่จะขยายไปสู่นิรันดร์ เขายืนอยู่ข้างใน เขาเข้าเรียนในโรงเรียนของอาจารย์ความคิดและเป็นศิษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง เขามีสติในความคิดเดียวและความคิดทั้งหมดดูเหมือนจะจบลง จากนี้เขาคิดว่าเขามองผ่านความคิดอื่น ๆ ทั้งหมด น้ำท่วมลำธารแสงผ่านทุกสิ่งและแสดงให้พวกเขาเป็น สิ่งนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันหรืออาจจะผ่านไปภายในหนึ่งนาที แต่ในช่วงเวลานั้นศิษย์ใหม่ได้ค้นพบสถานที่แห่งการเป็นสาวกของเขาในโรงเรียนของอาจารย์

การหมุนเวียนของร่างกายเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งปัญญาและประสาทสัมผัสยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีความขัดแย้งระหว่างพวกเขา แสงไหลผ่านพวกเขาผ่านสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด ความกระจ่างใสชัย ความเกลียดชังและความขัดแย้งไม่มีที่ทุกคนเป็นซิมโฟนี ประสบการณ์ของเขาในโลกยังคงดำเนินต่อไป แต่เขาเริ่มชีวิตใหม่ ชีวิตนี้เขาใช้ชีวิตในชีวิตนอกโลก

ชีวิตต่อไปของเขาคือการเป็นสาวก สิ่งที่เขาเคยทำกับตัวเองมาก่อนตอนนี้เขารู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนเด็ก แต่เขาไม่กลัว เขาใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจของเด็กในความพร้อมที่จะเรียนรู้ เขาไม่ได้ใช้ความสามารถทางจิต เขามีชีวิตของเขาเองที่จะมีชีวิตอยู่ มีหน้าที่มากมายให้เขาทำ ไม่มีเจ้านายคนใดนำทางขั้นตอนของเขา ด้วยแสงของเขาเองเขาจะต้องเห็นทางของเขา เขาต้องใช้ความสามารถของเขาในการแก้ปัญหาหน้าที่ของชีวิตเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ แม้ว่าเขาจะไม่ถูกนำไปพัวพัน แต่เขาก็ไม่ได้เป็นอิสระจากพวกเขา เขาไม่มีอำนาจหรือไม่สามารถใช้สิ่งอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ของชีวิตทางกายภาพ เขาไม่ได้พบสาวกของโรงเรียนปริญญาโททันที เขาไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะต้องทำ เขาอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีเพื่อนหรือความสัมพันธ์ใดจะเข้าใจเขา โลกไม่สามารถเข้าใจเขาได้ เขาอาจถูกมองว่าฉลาดหรือเรียบง่ายรวยหรือจนโดยธรรมชาติหรือแปลกโดยคนที่เขาพบ แต่ละคนเห็นว่าเขาเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเป็นหรือตรงกันข้าม

ศิษย์ในโรงเรียนของอาจารย์ไม่มีกฎใดที่จะมีชีวิตอยู่ เขามีเพียงกฎเดียวคำสั่งชุดเดียว นี่คือสิ่งที่เขาพบทางเข้าสู่การเป็นสาวก กฎนี้เป็นความคิดเดียวที่ความคิดอื่น ๆ ทั้งหมดเข้ามา มันเป็นความคิดที่ผ่านซึ่งความคิดอื่น ๆ ของเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจน ความคิดนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้วิธี เขาอาจไม่ทำตามความคิดนี้ตลอดเวลา อาจเป็นไปได้ยากที่เขาจะทำตัวจากความคิดนี้ แต่เขาไม่สามารถลืมมันได้ เมื่อเขาเห็นมันไม่ยากเกินกว่าจะเอาชนะไม่มีปัญหายากเกินกว่าที่จะทนทุกข์ยากไม่สามารถทำให้เกิดความสิ้นหวังไม่มีความทุกข์หนักเกินไปที่จะแบกไม่มีความสุขจะครอบงำไม่มีตำแหน่งสูงหรือต่ำเกินไป ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ เขารู้วิธี จากความคิดนี้เขายังคงคิดอื่นทั้งหมด ด้วยความคิดนี้แสงมาถึงแสงที่ท่วมโลกและแสดงทุกสิ่งอย่างที่เป็น

แม้ว่าลูกศิษย์คนใหม่จะไม่รู้จักสาวกคนอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาหาเขาและดูเหมือนว่าเขาจะอยู่คนเดียวในโลก แต่เขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวจริงๆ เขาอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นโดยมนุษย์ แต่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ศิษย์ไม่ควรคาดหวังคำสั่งโดยตรงจากอาจารย์ภายในเวลาที่กำหนด มันจะไม่มาจนกว่าเขาจะพร้อมที่จะรับมัน เขารู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดจะถึงเวลานั้น แต่เขารู้ว่าจะเป็นเช่นนั้น ศิษย์อาจดำเนินต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งเขาจะเป็นศิษย์โดยไม่ต้องพบกับสาวกคนอื่นอย่างมีสติ แต่ก่อนที่เขาจะผ่านไปจากชีวิตปัจจุบันเขาจะรู้จักเจ้านายของเขา

ในช่วงชีวิตของเขาในฐานะลูกศิษย์เขาไม่สามารถคาดหวังประสบการณ์ครั้งแรกเช่นเดียวกับลูกศิษย์ในโรงเรียนของ adepts เมื่อเขาติดตั้งเขาจะเข้าสู่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อื่นในชุดสานุศิษย์ของเขาและไปพบเจ้านายของเขาซึ่งเขารู้ ในการพบกับเจ้านายของเขาไม่มีความแปลก มันเป็นเรื่องธรรมชาติพอ ๆ กับความรู้ของแม่และพ่อ สานุศิษย์รู้สึกคารวะอย่างใกล้ชิดสำหรับครูของเขา แต่ไม่ยืนอยู่ในการเคารพบูชาของเขา

ลูกศิษย์รู้ว่าในทุกวิชาโรงเรียนของอาจารย์อยู่ในโรงเรียนของโลก เขาเห็นว่าเจ้านายและลูกศิษย์คอยดูแลมนุษยชาติแม้ว่าเช่นเดียวกับเด็ก ๆ มนุษย์ก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ ลูกศิษย์คนใหม่เห็นว่าเจ้านายไม่ได้พยายามที่จะควบคุมมนุษยชาติหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของมนุษย์

ลูกศิษย์จะได้รับเป็นงานของเขาที่จะมีชีวิตที่ไม่รู้จักในชีวิตของผู้ชาย เขาอาจถูกส่งไปยังโลกอีกครั้งเพื่ออยู่กับผู้ชายเพื่อช่วยพวกเขาในการตรากฎหมายที่ยุติธรรมเมื่อใดก็ตามที่ความปรารถนาของมนุษย์จะอนุญาต ในการทำเช่นนี้เขาได้แสดงให้เห็นถึงกรรมของแผ่นดินหรือดินแดนที่เขาไปและเป็นผู้ช่วยที่มีสติในการปรับกรรมของชาติ เขาเห็นว่าประเทศหนึ่งเป็นบุคคลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อชาติปกครองวิชาของตนดังนั้นมันจะถูกปกครองโดยอาสาสมัครของตนหากว่ามันมีชีวิตอยู่โดยสงครามมันก็จะตายจากสงครามด้วยเช่นกันเมื่อปฏิบัติต่อคนที่ยึดครอง ดังนั้นมันจะได้รับการปฏิบัติเมื่อมีการเอาชนะเวลาของการดำรงอยู่ในฐานะประเทศชาติจะเป็นสัดส่วนกับอุตสาหกรรมและการดูแลอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่อนแอผู้ยากจนผู้ไร้อำนาจและชีวิตของมันจะยืดเยื้อถ้ามัน ได้ปกครองอย่างสันติและยุติธรรม

สำหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาศิษย์เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพวกเขาในชีวิตในอดีต เขาเห็นหน้าที่ของเขาซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดนี้เขาเห็น แต่ไม่ได้ด้วยตาจิตใจ ความคิดเป็นวิธีที่เขาทำงานด้วยและความคิดที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อลูกศิษย์ก้าวหน้าเขาอาจคิดว่าวัตถุใด ๆ ติดตามมันกลับไปยังแหล่งกำเนิดของมัน

โดยการนั่งสมาธิบนร่างกายของเขาและส่วนต่าง ๆ ของมันเขาเรียนรู้การใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งอวัยวะแต่ละอันอาจถูกใส่เข้าไป โดยอาศัยอยู่ในแต่ละอวัยวะเขาเห็นการกระทำของโลกอื่นในพวกเขา โดยอาศัยอยู่กับของเหลวในร่างกายเขาเรียนรู้การไหลเวียนและการกระจายตัวของน้ำของโลก โดยการโบยบนร่างกายของเขาเขารับรู้กระแสในอีเธอร์ของอวกาศ โดยการนั่งสมาธิในลมหายใจเขาอาจรับรู้ถึงพลังหรือหลักการที่มาและการกระทำของพวกเขา โดยการนั่งสมาธิบนร่างกายโดยรวมเขาอาจสังเกตเวลาในการจัดกลุ่มความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ประจักษ์ทั้งสาม โดยการนั่งสมาธิบนร่างกายโดยรวมเขาอาจสังเกตเห็นการจัดเรียงของจักรวาลทางกายภาพ โดยการนั่งสมาธิบนร่างกายสิทธิ์เขาจะรับรู้โลกแห่งความฝันพร้อมกับภาพสะท้อนและความปรารถนา โดยการนั่งสมาธิบนร่างกายที่คิดของเขาเขาเข้าใจโลกสวรรค์และอุดมคติของโลกมนุษย์ โดยการนั่งสมาธิและทำความเข้าใจร่างกายของเขาสาวกเรียนรู้ว่าเขาควรปฏิบัติต่อร่างกายเหล่านี้อย่างไร สิ่งที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับพรหมจรรย์ของร่างกาย - เพื่อเขาจะได้รู้ด้วยตนเอง - ซึ่งตอนนี้เขารับรู้ได้อย่างชัดเจน มีความเข้าใจโดยการสังเกตและการทำสมาธิการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยกระบวนการของการย่อยอาหารและการดูดซึมของอาหารและมีการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายจิตใจและจิตใจและการเล่นแร่แปรธาตุของอาหารเป็นสาระสำคัญและได้เห็นแผนของ การทำงานกับกระบวนการของมันเขาเริ่มทำงานของเขา

ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในดินแดนของเขาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งให้กับครอบครัวและเพื่อน ๆ เขาเริ่มทำงานอย่างชาญฉลาดในการทำงานกับร่างกายของเขาแม้ว่าเขาอาจจะเคยลองมาก่อน ในการทำสมาธิและการสังเกตความคิดและปัญญาในใจของเขาถูกนำมาใช้ไม่ใช่ปัญญาของประสาทสัมผัส ลูกศิษย์พยายามไม่ให้เกิดไฟไหม้ธาตุควบคุมทิศทางของกระแสลมไม่พยายามตรวจค้นน้ำไม่ออกเที่ยวในโลกเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เขาเห็นในร่างกายของเขา เขาดูหลักสูตรและธรรมชาติด้วยความคิดของเขา เขาไม่พยายามแทรกแซงด้วยพลังเหล่านี้นอกตัวเขาเอง แต่ควบคุมและควบคุมการกระทำของพวกเขาในร่างกายของเขาตามแผนสากล ในขณะที่เขาควบคุมการกระทำของพวกเขาในร่างกายของเขาเขารู้ว่าเขาอาจควบคุมกองกำลังเหล่านั้นในตัวเอง แต่เขาไม่ได้พยายาม ไม่ให้กฎแก่เขาเพราะจะเห็นกฎในการกระทำของกองกำลัง เผ่าพันธุ์ก่อนการแข่งขันทางกายภาพของเขาจะเห็นและประวัติของพวกเขาเป็นที่รู้จักในขณะที่เขากลายเป็นที่คุ้นเคยกับร่างกายของเขาร่างกายร่างกายสิทธิ์ของเขาร่างกายชีวิตของเขาและร่างกายลมหายใจของเขา ร่างกายรูปร่างและชีวิตที่เขาอาจรู้ ลมหายใจที่เขายังไม่รู้ มันเกินกว่าเขา พบแร่ธาตุพืชและสัตว์ภายในรูปร่างของเขา แก่นแท้ที่ประกอบขึ้นจากสิ่งเหล่านี้อาจสังเกตได้จากสารคัดหลั่งในร่างกายของเขา

สิ่งหนึ่งที่เขามีในตัวเขาซึ่งเป็นงานของเขาในการควบคุม นี่คือความปรารถนาองค์ประกอบที่ไม่มีรูปแบบซึ่งเป็นหลักการของจักรวาลและเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องเอาชนะ เขาเห็นว่ามันไม่สามารถเอาชนะได้กับคนที่พยายามที่จะอดอาหารและฆ่ามันราวกับว่าเขาเป็นคนที่ดึงข้อมูลและทำให้อิ่ม คนที่ต่ำกว่าต้องเอาชนะให้ได้โดยคนที่สูงกว่า; ศิษย์ปราบความปรารถนาของเขาในขณะที่เขาควบคุมความคิดของเขา เขาเห็นว่าความปรารถนานั้นไม่มีสิ่งใดโดยไม่คิดที่จะจัดหามัน หากความคิดนั้นเป็นของความปรารถนาความปรารถนานั้นจะนำทางความคิดนั้น แต่ถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดหรือของจริงความปรารถนาต้องสะท้อนความคิดนั้น ความปรารถนาถูกมองว่าเป็นเรื่องแฟชั่นโดยความคิดเมื่อความคิดนั้นอยู่อย่างสงบในตัวเอง ในตอนแรกกระสับกระส่ายและวุ่นวายความต้องการจะถูกปราบและทำให้อ่อนลงในขณะที่ลูกศิษย์ยังคงใช้ความคิดของเขาและนำความคิดของเขาไปสู่การบรรลุผล เขายังคงนึกถึงตัวเองในโลกแห่งจิต ดังนั้นเขาจึงควบคุมความปรารถนาด้วยความคิดของเขา

หากเขายังคงอยู่ในโลกที่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาให้บรรลุและในหมู่มนุษย์เขาอาจเติมตำแหน่งที่โดดเด่นหรือชัดเจน แต่เขาไม่อนุญาตให้มีของเสียในชีวิตของเขา เขาไม่หลงระเริงในสุนทรพจน์ปราศรัยหรือยาวเว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น คำพูดนั้นถูกควบคุมเช่นเดียวกับนิสัยของชีวิตและความคิดอื่น ๆ แต่ในการควบคุมนิสัยเขาต้องไม่เด่นเท่าที่ตำแหน่งของเขาจะอนุญาต เมื่อเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องโหยหาและไม่เสียใจที่ต้องจากโลกนี้ไปเมื่อเขาเห็นคุณค่าเวลานั้นอยู่ในนิรันดรและนิรันดร์กาลนั้นผ่านกาลเวลาและเขาอาจมีชีวิตนิรันดร์ในเวลา ยังไม่ได้ผ่านเขาทราบว่าระยะเวลาของการกระทำภายนอกจะสิ้นสุดลงและระยะเวลาของการดำเนินการภายในเริ่มต้น

งานของเขาเสร็จสิ้น ฉากเปลี่ยนไป เขามีส่วนร่วมในการแสดงละครชีวิตมากกว่า เขาเกษียณจากเบื้องหลัง เขาผ่านไปสู่การเกษียณอายุและต้องผ่านกระบวนการที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่ศิษย์สำหรับการปรับให้ผ่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ร่างกายหรือเผ่าพันธุ์ที่คนธรรมดาสามัญถูกผสมเข้ากับร่างกายในระหว่างการเตรียมการของเขาในโลกจะแตกต่างกัน คู่กายที่แข็งแกร่งและแข็งแรง องค์กรประสาทของเขารู้สึกเครียดกับเสียงที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขาและตอบสนองต่อการเล่นของความคิดที่เบาและแข็งแรงที่สุดซึ่งกวาดไปทั่วมัน ความสามัคคีของความคิดเล่นเหนือเส้นประสาทของร่างกายของเขาและกระตุ้นและชี้นำสาระสำคัญของร่างกายผ่านช่องทางซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เปิด การไหลเวียนของหลักการเชื้อได้เปลี่ยนเป็นช่องทางเหล่านี้ ชีวิตใหม่มอบให้กับร่างกาย ร่างกายที่ดูเหมือนแก่ชราอาจได้รับการฟื้นฟูสู่ความสดชื่นและความแข็งแกร่งของความเป็นลูกผู้ชาย แก่นแท้ที่สำคัญไม่ได้ถูกดึงออกมาจากความปรารถนาที่จะแสดงในโลกทางกายภาพภายนอกอีกต่อไปพวกมันถูกนำโดยความคิดเพื่อเตรียมเข้าสู่โลกแห่งความคิดที่สูงขึ้น

(ยังมีต่อ)