มูลนิธิคำ
แบ่งปันหน้านี้


DIE

คำ

16 ฉบับ ที่มีนาคม 6 หมายเลข

ลิขสิทธิ์ 1913 โดย HW PERCIVAL

ความวิตกกังวลทางจิตใจ

(ต่อ)

จากช่วงเวลาที่จิตใจเริ่มตระหนักถึงโลกในร่างกายของมันจนกว่ามันจะเป็นอิสระจากความจำเป็นของร่างกายมันเป็นเรื่องของความมัวเมาจิตใจ เพื่อเอาชนะความมัวเมาทางจิตใจเราต้องกลายเป็นเจ้าแห่งการกระทำของจิตใจ โดยการเอาชนะอาการมึนเมาทางจิตจะได้รับความรู้ เมื่อความมึนเมาทั้งหมดถูกเอาชนะก็จะไม่มีการรับรู้และใช้ความรู้อย่างอิสระ

สาเหตุของความมึนเมาแต่ละชนิดอยู่ในใจของตัวเอง สิ่งที่เฉื่อยชาและไม่ได้รับการพัฒนาของแต่ละคณะประกอบไปด้วยหน่วยของจิตใจที่แยกไม่ออกทำให้เกิดหรือช่วยให้มึนเมาของจิตใจจากภายในและภายนอก สาเหตุของความมึนเมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในโลกที่มีปัญญาใช้งานอยู่ ความมึนเมาของจิตใจเกิดขึ้นจากการเพิ่มหรือระงับการทำงานปกติของมันในโลกที่มันทำงานอยู่

มีอยู่สี่ประการด้วยกันที่อยู่ในใจและจิตใจที่แสวงหาและมันจะกลายเป็นมึนเมา เหล่านี้คือความรักความมั่งคั่งชื่อเสียงอำนาจ ความรักเป็นของคณะมุ่งเน้นในโลกทางกายภาพ; ความมั่งคั่งเป็นภาพและปัญญาที่มืดมนในโลกแห่งวิญญาณ ชื่อเสียงเป็นเวลาและแรงจูงใจในโลกแห่งจิตปัญญา; พลังแห่งแสงสว่างและความสามารถของ I-am ในโลกแห่งจิตวิญญาณ

คณาจารย์ที่มุ่งเน้นซึ่งเป็นคณะของจิตอวตารแสวงหาทั้งสี่ในทางกลับกันภายใต้หลายรูปแบบในโลกทางกายภาพจากนั้นเปลี่ยนจากแต่ละที่จะแสวงหาพวกเขาในโลกอื่น

จากทั้งสี่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นความเย้ายวนใจของตัวเองโดยที่จิตใจมึนเมาชีวิตหลังชีวิต ไม่มีความมึนเมาทางจิตหลายรูปแบบที่จะทำให้จิตใจพึงพอใจ จิตใจจะพึงพอใจโดยการตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้นที่ยืนอยู่เหนือหรือภายในความรักความมั่งคั่งชื่อเสียงชื่อเสียงอำนาจ

การตระหนักถึงความรักความมั่งคั่งชื่อเสียงอำนาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าหลังจากที่ใครคนหนึ่งจะรับรู้ได้อย่างชัดเจน การรับรู้ที่ชัดเจนของความรักความมั่งคั่งชื่อเสียงอำนาจมาจากการค้นหาสิ่งที่อยู่เหนือหรือภายในพวกเขาและจากที่พวกเขามา การค้นหาสิ่งที่อยู่เหนือหรือภายใต้ความรักความมั่งคั่งชื่อเสียงอำนาจการปลุกเร้าและพัฒนาและทำให้สิ่งที่เฉื่อยเฉื่อยและไม่ได้รับการพัฒนาของคณะปัญญาและขจัดสาเหตุของการมึนเมาทั้งสี่ชนิด

สิ่งที่ยืนอยู่เหนือหรือภายในความรักความมั่งคั่งชื่อเสียงอำนาจความสัมพันธ์ความคุ้มค่าอมตะความรู้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งได้ขจัดความรักความมั่งคั่งความมีชื่อเสียงและอำนาจออกไป

(เป็นข้อสรุป)