มูลนิธิคำ
แบ่งปันหน้านี้การก่ออิฐ และ สัญลักษณ์ของมัน

ในแสงสว่างแห่ง การคิดและโชคชะตา

แฮโรลด์วัลวินเพอซิวาล